>معلمان شهید>شهید مهدي صديقي

 
 

مهدي صديقي 

تهران/پيشوا  

:محل تولد

1340/12/20  

:تاريخ تولد

منطقه ي عملياتي فکه  

محل شهادت :

1365/2/10  

تاریخ شهادت :

25  

طول مدت حیات:


مهدي صديقي درسال 1340 در شهر پيشوا در خانواده‌اي مذهبي متولد شد و بعد از تحصيلات ابتدايي جهت ادامه تحصيل به تهران رفت. او پس از اخذ مدرک ديپلم توانست وارد دانشکده‌ي تربيت معلم شود. وي چندي بعد به استخدام آموزش و پرورش درآمد، محمود علاقه‌ي خاصي به قرآن و تدريس آن داشت.
با آغاز جنگ تحميلي به جبهه‌هاي حق عليه باطل رفت و در تاريخ 10/2/1365 به شهادت رسيد.

 

وصيتنامه