>معلمان شهید>شهید سعيد ساساني

 
 

سعيد ساساني 

مرکزي/اراک  

:محل تولد

1341/11/28  

:تاريخ تولد

طلائيه  

محل شهادت :

1363/1/1  

تاریخ شهادت :

22  

طول مدت حیات:


ساساني در سال 1341 در خانواده‌اي مذهبي در اراک چشم به جهان گشود و بعد از چندي به تهران مهاجرت کرد. او پس از اخذ مدرک ديپلم وارد دانشکده‌ي تربيت معلم شد و به کار تدريس اشتغال يافت. علاقه‌ي او به دانش‌آموزان بي‌اندازه بود، سعيد مدام آ‌ن‌ها را تشويق به نماز و فراگيري احکام مي‌نمود. او سرانجام در تاريخ 1/1/1363 در منطقه‌ي طلائيه به شهادت رسيد.

 

وصيتنامه