>معلمان شهید>شهید محمدرضا زارعي ناصرآبادي

 
 

محمدرضا زارعي ناصرآبادي 

تهران  

:محل تولد

1334/3/5  

:تاريخ تولد

ميدان شوش _ منافقين  

محل شهادت :

1363/10/4  

تاریخ شهادت :

29  

طول مدت حیات:


محمدرضا زارعي در سال 1334 در خانواده‌اي مذهبي در کازرون متولد شد، تحصيلات خود را تا پايان مقطع متوسطه به پايان رساند و بعد از اتمام خدمت سربازي در دانشگاه پذيرفته شد و به استخدام آموزش و پرورش درآمد. زارعي سرانجام در تاريخ 4/10/1363 در انفجار بمب‌گذاري منافقين کوردل به شهادت رسيد.