>معلمان شهید>شهید ابوالقاسم حجتي

 
 

ابوالقاسم حجتي 

تهران  

:محل تولد

1340/6/31  

:تاريخ تولد

خورعبدالله  

محل شهادت :

1365/10/15  

تاریخ شهادت :

25  

طول مدت حیات:


ابوالقاسم حجتي در سال 1340 در خانواده‌اي مذهبي به دنيا آمد ‌و بعد از تحصيلات و اخذ مدرک ديپلم در آموزش و پرورش به عنوان مربي تربيتي مشغول خدمت شد، او چندي بعد به جبهه رفت و در تاريخ 15/10/1365 به درجه‌ي رفيع شهادت نايل آمد.

 

وصيتنامه