>معلمان شهید>شهید اميرحسين بوربورعظيمي

 
 

اميرحسين بوربورعظيمي 

تهران  

:محل تولد

1337/1/14  

:تاريخ تولد

جزيره ي مجنون  

محل شهادت :

1362/12/15  

تاریخ شهادت :

25  

طول مدت حیات:


اميرحسين بوربورعظيمي در سال 1337 در خانواده‌اي مذهبي چشم به جهان گشود و با موفقيت کامل با توجه به مشکلات فراوان تحصيلات خود را به پايان برد و وارد دانش‌سرا شد. او پس از انجام خدمت سربازي چندين مرحله به جبهه رفت و در عمليات‌هاي مختلفي مجروح شد و بوربورعظيمي سرانجام در تاريخ 15/12/1362 به شهادت رسيد.

 

وصيتنامه