>معلمان شهید>شهید اميرحسين بني ‌بيد هندي

 
 

اميرحسين بني ‌بيد هندي 

تهران  

:محل تولد

1334/12/4  

:تاريخ تولد

کردستان  

محل شهادت :

1360/3/30  

تاریخ شهادت :

26  

طول مدت حیات:


اميرحسين بني‌بيدهندي در سال 1334 در يک خانواده‌ي متدين و مذهبي در جنوب تهران به دنيا آمد و تحصيلات خود را با موفقيت به پايان برد و بعد از خدمت سربازي در آموزش و پرورش مشغول خدمت شد. اميرحسين پس از پيروزي انقلاب در مسايل سياسي اجتماعي حضور داشت و سرانجام در جبهه‌هاي کردستان در تاريخ 30/3/1360 به درجه‌‌ي رفيع شهادت نايل آمد.

 

وصيتنامه