>معلمان شهید>شهید حسين نامور

 
 

حسين نامور 

تهران/ساوجبلاغ  

:محل تولد

1339/4/8  

:تاريخ تولد

فکه  

محل شهادت :

1362/1/21  

تاریخ شهادت :

23  

طول مدت حیات:


حسين نامور در سال 1339 در خانواده‌ي مذهبي متولد شد، و تحصيلات خود را با موفقيت به پايان رسانيد و در آموزش و پرورش مشغول خدمت شد.
حسين با اوج‌گيري مبارزات مردم عليه رژيم پهلوي در صف تظاهرکنندگان قرار گرفت. پس از پيروزي انقلاب و آغاز جنگ تحميلي به جبهه‌هاي نبرد شتافت و سرانجام در تاريخ 21/1/1362 به شهادت رسيد.

 

وصيتنامه