>معلمان شهید>شهید گودرز مفاخري

 
 

گودرز مفاخري 

تهران/ساوجبلاغ  

:محل تولد

1344/8/3  

:تاريخ تولد

ماووت  

محل شهادت :

1366/11/1  

تاریخ شهادت :

22  

طول مدت حیات:


گودرز مفاخري در سال 1344 در خانواده‌ي مذهبي و روستاي ساوجبلاغ متولد شد. دوران کودکي و تحصيلات ابتدايي را در همان روستا گذراند و با مشکلات بسيار توانست مدرک ديپلم خود را دريافت نمايد.
او در همين دوران وارد تربيت معلم شد، اما آغاز جنگ تحميلي او را به جبهه‌هاي حق عليه باطل کشاند. او سرانجام در روز اول بهمن ماه سال 1366 به درجه‌ي رفيع شهادت نايل آمد.

 

وصيتنامه