>معلمان شهید>شهید باب‌ الله ساماني ‌پور

 
 

باب‌ الله ساماني ‌پور 

تهران/ساوجبلاغ  

:محل تولد

1337/3/8  

:تاريخ تولد

گيلان غرب  

محل شهادت :

1359/12/25  

تاریخ شهادت :

22  

طول مدت حیات:


ساماني‌پور در هشتم خرداد 1337 در خانواده‌ي مذهبي در ساوجبلاغ متولد شد. دوران کودکي و تحصيل را با مشکلات گذراند و سپس به سربازي رفت و با پيروزي انقلاب و شروع جنگ تحميلي به جبهه اعزام شد. سرانجام در سال 1359 در گيلان‌غرب به شهادت رسيد.

 

وصيتنامه