>معلمان شهید>شهید مرتضي دهستاني

 
 

مرتضي دهستاني 

تهران/ساوجبلاغ  

:محل تولد

1348/1/1  

:تاريخ تولد

ماووت  

محل شهادت :

1366/11/6  

تاریخ شهادت :

18  

طول مدت حیات:


دهستاني در خانواده‌اي مذهبي و متدين در سال 1348 در ساوجبلاغ متولد شد و پس از سپري کردن دوران کودکي و نوجواني، تحصيلات را با موفقيت به پايان برد و وارد تربيت معلم شد. او چندين مرتبه به جبهه‌ي حق عليه باطل رفت و سرانجام در تاريخ 6/11/1366 در ماووت عراق به درجه‌ي رفيع شهادت نايل آمد.

 

وصيتنامه