>معلمان شهید>شهید سعيد نظرلي

 
 

سعيد نظرلي 

تهران/رباط کريم  

:محل تولد

1341/2/17  

:تاريخ تولد

غرب کشور  

محل شهادت :

1366/10/27  

تاریخ شهادت :

25  

طول مدت حیات:


نظرلي در خانواده‌اي مذهبي به دنيا آمد و تحصيلات خود را در همان منطقه به پايان رساند. او در دوران كودكي پدرش را از دست داد. وي بعد از تحصيلات متوسطه به خدمت سربازي اعزام شد و در سال 1366 به عنوان مربي تربيتي كارش را آغاز نمود.
در اين دوران چندين مرحله به جبهه اعزام و سرانجام در تاريخ 27/10/1366 به درجه‌ي رفيع شهادت نايل آمد.

 

وصيتنامه