>معلمان شهید>شهید نادر ملکي

 
 

نادر ملکي 

تهران/رباط کريم  

:محل تولد

1348/5/20  

:تاريخ تولد

جنوب  

محل شهادت :

1365/4/17  

تاریخ شهادت :

17  

طول مدت حیات:


نادر ملكي در خانواده‌اي مذهبي در سال 1348 متولد شد. بعد از تحصيلات ابتدايي و راهنمايي به دانش‌سراي مقدماتي رفت و در زمان تحصيل چندين مرتبه به جبهه‌هاي حق عليه باطل اعزام گشت.
سرانجام در عمليات كربلاي 1 در منطقه‌ي جنوب در تاريخ 17/4/1365 به درجه‌ي رفيع شهادت نايل آمد.

 

وصيتنامه