>معلمان شهید>شهید داوود کريمي

 
 

داوود کريمي 

تهران/رباط کريم  

:محل تولد

1342/11/2  

:تاريخ تولد

جزيره ي مجنون  

محل شهادت :

1365/2/13  

تاریخ شهادت :

23  

طول مدت حیات:


داود كريمي در سال 1342 در خانواده‌ي مذهبي به دنيا آمد، تحصيلات خود را در همان منطقه به پايان برد. بعد از اخذ مدرك ديپلم براي خدمت بيشتر و مؤثرتر وارد آموزش و پرورش شده و در امور تربيتي كارش را آغاز نمود.
كريمي فعاليت چشمگيري در مراسم سياسي و مذهبي مدرسه داشت تا اين‌كه به جبهه‌هاي حق عليه باطل اعزام شد. وي بعد از چندين مرحله اعزام و خدمت در سنگرهاي حق سرانجام در تاريخ 13/2/1365 به درجه‌ي رفيع شهادت نايل آمد.

 

وصيتنامه