>معلمان شهید>شهید محمدعلي زماني خوناي

 
 

محمدعلي زماني خوناي 

تهران/اشتهارد  

:محل تولد

1340/1/1  

:تاريخ تولد

منطقه ي عملياتي پنجوين  

محل شهادت :

1362/8/15  

تاریخ شهادت :

22  

طول مدت حیات:


شهيد زماني‌خوناي در سال 1340 در يکي از روستاهاي اشتهارد در خانواده‌اي مذهبي متولد شد. بعد از فارغ‌التحصيل شدن از دانش‌سراي تربيت معلم در روستاهاي اطراف شهرستان کار خود را آغاز نمود. او در زمان مبارزات انقلابي فعاليت چشمگيري داشت. با شروع جنگ تحميلي چندين بار به جبهه‌هاي حق عليه باطل رفت. سرانجام در تاريخ 15/8/1362 به درجه‌ي رفيع شهادت نايل آمد.

 

وصيتنامه