>معلمان شهید>شهید حميدرضا شريفي

 
 

حميدرضا شريفي 

تهران/رباط کريم  

:محل تولد

1348/2/5  

:تاريخ تولد

پنجوين  

محل شهادت :

1362/8/28  

تاریخ شهادت :

14  

طول مدت حیات:


شهيد شريفي در سال 1348 در خانواده‌اي مذهبي به دنيا آمد، در دوران كودكي پدرش را از دست داد. با مشكلات بسيار تحصيلات خود را به پايان رساند و وارد آموزش و پرورش شد. چندين بار به جبهه‌هاي حق عليه باطل اعزام و سرانجام با مجروح شدن از ناحيه‌ي پا و بستري شدن در بيمارستان در تاريخ 28/8/1362 به درجه‌ي رفيع شهادت نايل آمد.

 

وصيتنامه