>معلمان شهید>شهید محمد شاهي

 
 

محمد شاهي 

تهران/رباط کريم  

:محل تولد

1335/12/10  

:تاريخ تولد

جنوب  

محل شهادت :

1365/2/11  

تاریخ شهادت :

30  

طول مدت حیات:


شهيد شاهي در سال 1335 در يك خانواده‌ي مذهبي متولد شد، از همان كودكي در محافل و مجالس مذهبي پرورش يافت، حسن همكاري و تعاون در وجودش كاملاً مشخص بود. در سال 54 موفق به اخذ ديپلم شد و بعد از ورود به دانش‌سرا موفق به اخذ مدرك فوق ديپلم شد و با شروع جنگ تحميلي چندين مرحله به جبهه اعزام شد، سرانجام در تاريخ 11/2/1365 به درجه‌ي رفيع شهادت نايل آمد.