>معلمان شهید>شهید هاشم سليمي

 
 

هاشم سليمي 

تهران/رباط کريم  

:محل تولد

1337/1/1  

:تاريخ تولد

کرخه ي نور  

محل شهادت :

1361/2/10  

تاریخ شهادت :

24  

طول مدت حیات:


هاشم سليمي در سال 1337 در يك خانواده‌ي مذهبي چشم به جهان گشود، به تحصيل ادامه داد و وارد دانش‌سراي مقدماتي شد. سرانجام در سال 1357 به استخدام آموزش و پرورش درآمد و در روستاهاي دوردست و محروم به فرزندان برومند اين مرز و بوم خدمت مي‌کرد. سرانجام به جبهه اعزام شد و در تاريخ 10/2/1361 به درجه‌ي رفيع شهادت نايل آمد.

 

وصيتنامه