>معلمان شهید>شهید مهدي سليمي

 
 

مهدي سليمي 

تهران/رباط کريم  

:محل تولد

1328/8/8  

:تاريخ تولد

فکه  

محل شهادت :

1362/1/23  

تاریخ شهادت :

34  

طول مدت حیات:


شهيد سليمي در سال 1328 در يك خانواده‌ي مذهبي به دنيا آمد، دوران تحصيلات خود را با موفقيت گذراند و قبل از انقلاب در مبارزه با طاغوت فعاليت چشمگيري داشت.
در سال 1359 وارد آموزش و پرورش شد و در خدمت به فرزندان اين مرز و بوم احساس وظيفه مي‌كرد. سرانجام به جبهه اعزام شد و در تاريخ 23/1/1362 در عمليات والفجر يك به درجه‌ي رفيع شهادت نايل آمد.

 

وصيتنامه