>معلمان شهید>شهید امير سفيداري

 
 

امير سفيداري 

تهران/رباط کريم  

:محل تولد

1334/3/17  

:تاريخ تولد

طلائيه  

محل شهادت :

1362/12/18  

تاریخ شهادت :

28  

طول مدت حیات:


شهيد سفيداري در تاريخ 17/3/1334 در منطقه‌ي رباط كريم به دنيا آمد، وي از استعداد زيادي برخوردار بود. بعد از تحصيلات و اخذ ديپلم وارد دانشگاه شد و با شروع انقلاب نقش مهمي در پيروزي انقلاب داشت. با شروع جنگ تحميلي به جبهه اعزام شد و سرانجام در تاريخ 18/12/1362 به درجه‌ي رفيع شهادت نايل آمد.

 

وصيتنامه