>معلمان شهید>شهید مسعود کرماني

 
 

مسعود کرماني 

تهران/دماوند  

:محل تولد

1343/12/1  

:تاريخ تولد

فاو  

محل شهادت :

1364/11/24  

تاریخ شهادت :

21  

طول مدت حیات:


شهيد كرماني در سال 1343 در روستاهاي دامنه‌ي سرسبز دماوند به دنيا آمد و از همان ابتداي كودكي در مراسم مذهبي شركت نمود. رفتار و كردار خوب او سرمشقي براي ديگر همسالان او بود.
در دوران انقلاب همانند ساير مردم به درياي خروشان انقلاب پيوست. كرماني با شروع جنگ تحميلي بارها به جبهه اعزام شد و در تاريخ 24/11/1364 در منطقه‌ي عملياتي فاو به درجه‌ي رفيع شهادت نايل آمد.

 

وصيتنامه