>معلمان شهید>شهید فضل الله فائزي

 
 

فضل الله فائزي 

تهران/دماوند/تمسيان  

:محل تولد

1337/1/4  

:تاريخ تولد

پنجوين  

محل شهادت :

1362/8/12  

تاریخ شهادت :

25  

طول مدت حیات:


شهيد فائزي در سال 1337 در يك خانواده‌ي مذهبي در روستاي تمسيان دماوند به دنيا آمد. دوران تحصيل خود را در دماوند به پايان رساند و وارد دانش‌سراي تربيت معلم شد. او پس از اتمام دوران تحصيل در روستاي دماوند با عشق و علاقه به امر تعليم و تربيت پرداخت.
در دوران انقلاب به خاطر مبارزاتي كه داشت، دوبار دستگير و روانه‌ي زندان گشت و مورد ضرب و شتم دژخيمان پهلوي قرار گرفت. با شروع جنگ تحميلي بارها به جبهه‌هاي حق عليه باطل رفت و هربار كه مجروح مي‌شد قبل از اين‌كه كاملاً بهبود يابد مجدداً روانه‌ي آن‌جا مي‌شد. فائزي سرانجام در عمليات والفجر 4 به آرزوي ديرينه‌ي خود شهادت نايل آمد.

 

وصيتنامه