>معلمان شهید>شهید محمدرضا عليجاني

 
 

محمدرضا عليجاني 

تهران/دماوند  

:محل تولد

1335/2/14  

:تاريخ تولد

جزيره ي مجنون  

محل شهادت :

1362/12/15  

تاریخ شهادت :

27  

طول مدت حیات:


شهيد عليجاني در سال 1335 در يك خانواده‌ي مذهبي به دنيا آمد. از همان كودكي در مجالس مذهبي شركت مي‌كرد. دوران تحصيل خود را با موفقيت پشت سرگذاشت و وارد دانش‌سراي تربيت معلم شد. دوران دانشجويي خود را همراه با مبارزات جدي عليه گروه‌هاي مخالف آغاز كرد.
در سال 1361 وارد سپاه پاسداران شد و كار خود را با حضور در جبهه‌هاي حق عليه باطل ادامه داد و بارها در صحنه‌هاي جنگ حضور يافت تا سرانجام در اسفند ماه سال 1362 در جزيره‌ي مجنون به درجه‌ي رفيع شهادت نايل گشت.

 

وصيتنامه