>معلمان شهید>شهید محمد يعقوبي پور

 
 

محمد يعقوبي پور 

کرمان/سيرجان  

:محل تولد

1338/1/12  

:تاريخ تولد

اروندرود  

محل شهادت :

1364/12/2  

تاریخ شهادت :

26  

طول مدت حیات:


شهيد محمد يعقوبي‌پور در سال 1338 در خانواده‌اي مستضعف و مذهبي در يكي از روستاهاي سيرجان به دنيا آمد. دوران تحصيل خود را با وجود مشكلات بسيار به پايان رسانيد. او در حين تحصيل در مجالس مذهبي شركت گسترده‌اي داشت. از آن‌جا كه به شغل معلمي علاقه داشت به استخدام آموزش و پرورش درآمد.
اين شهيد بزرگوار پس از شروع جنگ تحميلي طبق تكليف الهي چندين بار به جبهه‌ها اعزام شد و سرانجام در عمليات والفجر 8 در تاريخ 2/12/1364 به آرزوي ديرينه‌ي خود كه همان شهادت بود رسيد.

 

وصيتنامه