>معلمان شهید>شهید ماشا‌الله سلطاني

 
 

ماشا‌الله سلطاني 

تهران/پاکدشت/جيتو  

:محل تولد

1340/10/21  

:تاريخ تولد

عمليات خيبر  

محل شهادت :

1362/12/4  

تاریخ شهادت :

22  

طول مدت حیات:


شهيد سلطاني در سال 1340 در روستاي جيتو منطقه‌ي پاكدشت در يك خانواده‌ي مذهبي به دنيا آمد و پس از گذراندن دوران تحصيل به خدمت آموزش و پرورش درآمد و جامه‌ي مقدس معلمي بر تن كرد تا از اين طريق بهتر و بيشتر بتواند به محرومين جامعه‌ي خود خدمت نمايد چرا كه او عميقاً به حرف رهبر و امامش ايمان داشت كه معلمي شغل انبياست.
در دوران دفاع مقدس لحظه‌اي جبهه‌ها را فراموش نكرد و بارها به جبهه‌هاي حق عليه باطل اعزام شد و در راه دفاع از ميهن اسلامي صادقانه همه چيز خود را در كف اخلاص گذاشت و سرانجام در طي عمليات بزرگ و افتخارآفرين خيبر كه به آزادسازي جزاير مجنون انجاميد در تاريخ 4/12/1362 مفقودالاثر گرديد. روحش شاد و قرين رحمت باد.