>معلمان شهید>شهید حجت ‌الله يوسفيه

 
 

حجت ‌الله يوسفيه 

تهران/ورامين  

:محل تولد

1337  

:تاريخ تولد

سليمانيه  

محل شهادت :

1364/12/23  

تاریخ شهادت :

27  

طول مدت حیات:


حجت‌الله در سال 1337 در شهرستان ورامين متولد شد و در سايه‌ي حضور پدر و مادري مهربان پرورش يافت. او در زمان جنگ تحميلي به جبهه‌هاي حق عليه باطل شتافت و سرانجام در تاريخ 23/12/1364 به شهادت رسيد.

 

وصيتنامه