>معلمان شهید>شهید احمد ناصري

 
 

احمد ناصري 

تهران/ورامين  

:محل تولد

1337/1/25  

:تاريخ تولد

جزيره ي مجنون  

محل شهادت :

1367/4/4  

تاریخ شهادت :

30  

طول مدت حیات:


احمد در سال 1337 در خانواده‌اي مذهبي چشم به جهان گشود و بعد از اتمام دوران تحصيلات و اخذ مدرک ديپلم به عنوان معلم جذب آموزش و پرورش شد.
وي بعد از تشکيل خانواده در شهر ورامين ساکن گشت و از آن‌جا به جبهه‌هاي حق عليه باطل رفت و سرانجام در تاريخ 4/4/1367 در منطقه‌ي جزيره‌ي مجنون جاويدالاثر گشت.