>معلمان شهید>شهید فريدون تاجيک

 
 

فريدون تاجيک 

تهران/پاکدشت  

:محل تولد

1345/2/13  

:تاريخ تولد

اسلام ‌آباد غرب _ مرصاد  

محل شهادت :

1367/5/5  

تاریخ شهادت :

22  

طول مدت حیات:


تاجيک در سال 1345 در بخش پاکدشت ورامين در يک خانواده‌ي مذهبي و متدين به دنيا آمد و دوران تحصيل خود را با مشکلات فراواني به پايان رساند و در سال 1364 وارد مرکز تربيت معلم شد و پس از مدت کوتاهي عازم جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل گشت و چندين مرتبه در عمليات بزرگ شرکت نمود و بارها مجروح گرديد و سرانجام در تاريخ 5/5/1367 به آرزوي ديرينه‌ي خود که همان شهادت بود نايل آمد.

 

وصيتنامه