>معلمان شهید>شهید سيدعلي محتشم

 
 

سيدعلي محتشم 

تهران/ورامين/پيشوا  

:محل تولد

1311/4/15  

:تاريخ تولد

سقز  

محل شهادت :

1363/9/7  

تاریخ شهادت :

52  

طول مدت حیات:


سيدعلي در سال 1311 در خانواده‌ي مذهبي در شهر پيشوا متولد شد و بعد از اخذ مدرک ديپلم در آموزش و پرورش به خدمت پرداخت. وي با شروع جنگ تحميلي به جبهه‌هاي حق عليه باطل رفت و سرانجام در تاريخ 7/9/1363 در منطقه‌ي سقز به شهادت رسيد.