>معلمان شهید>شهید علي ‌اصغر کتي

 
 

علي ‌اصغر کتي 

تهران/ورامين  

:محل تولد

1337/6/7  

:تاريخ تولد

پيرانشهر  

محل شهادت :

1362/5/12  

تاریخ شهادت :

25  

طول مدت حیات:


کتي در سال 1337 در يک خانواده‌ي مذهبي به دنيا آمد و دوران تحصيلات را در يکي از روستاهاي ورامين گذراند و بعد از اتمام تحصيلات متوسطه و تربيت معلم در روستاهاي اطراف ورامين مشغول انجام وظيفه شد.
علي‌اصغر داراي اخلاق نيکو و پسنديده بود و در بيشتر فعاليت‌هاي سياسي و مذهبي شرکت داشت. با شروع جنگ تحميلي بر خود وظيفه دانست که به نداي رهبر کبير انقلاب لبيک گويد، در سال 1362 به جبهه اعزام شد و سرانجام در تاريخ 12/5/1362 به درجه‌ي رفيع شهادت نايل آمد.

 

وصيتنامه