>معلمان شهید>شهید خليل عليکائي

 
 

خليل عليکائي 

تهران/ورامين/قلعه نو  

:محل تولد

1330  

:تاريخ تولد

سرپل ذهاب  

محل شهادت :

1360/5/10  

تاریخ شهادت :

30  

طول مدت حیات:


عليکائي در روستاي قلعه‌نو در ورامين در سال 1330 ديده به جهان گشود، دوران ابتدايي را در همان روستا گذراند و تحصيلات دوره‌ي متوسطه را در پيشوا به اتمام رساند. پس از اخذ مدرک ديپلم در آموزش و پرورش مشغول شد.
در سال 1360 به جبهه‌هاي جنگ رفت و در مردادماه 1360 در منطقه‌ي سرپل ذهاب به درجه‌ي رفيع شهادت رسيد.