>معلمان شهید>شهید ابوالفضل شيرکوند

 
 

ابوالفضل شيرکوند 

تهران/ورامين  

:محل تولد

1345/4/29  

:تاريخ تولد

ماووت عراق  

محل شهادت :

1366/10/27  

تاریخ شهادت :

21  

طول مدت حیات:


ابوالفضل در سال 1345 در خانواده‌اي مذهبي در شهر ورامين به دنيا آمد و تحصيلات خود را در شهر ورامين به پايان رساند، سپس به استخدام تربيت معلم درآمد. شيرکوند بر حسب وظيفه به جبهه‌هاي حق عليه باطل رفت و سرانجام در تاريخ 27/10/1366 در منطقه‌ي عمومي ماووت به درجه‌ي رفيع شهادت نايل آمد.