>معلمان شهید>شهید قاسم حسيني

 
 

قاسم حسيني 

تهران/ورامين  

:محل تولد

1338/4/1  

:تاريخ تولد

آبادان  

محل شهادت :

1361/4/1  

تاریخ شهادت :

33  

طول مدت حیات:


قاسم حسيني در سال 1338 همزمان با روز عاشوراي حسيني در يکي از روستاهاي ورامين به دنيا آمد. دوران تحصيلات خود را در منطقه‌ي ورامين به پايان رساند و پس از اتمام دوران سربازي به خدمت آموزش و پرورش درآمد و در روستاهاي منطقه‌ي ورامين مشغول به خدمت شد. همزمان با شروع جنگ تحميلي بارها به جبهه رفت و سرانجام در عمليات مسلم‌بن‌عقيل در منطقه‌ي آبادان در تاريخ 1/4/1361 به درجه‌ي رفيع شهادت نايل گشت.