>معلمان شهید>شهید سهراب حاج ‌مزدراني

 
 

سهراب حاج ‌مزدراني 

تهران/فيروزکوه  

:محل تولد

1334  

:تاريخ تولد

آبادان  

محل شهادت :

1359/10/20  

تاریخ شهادت :

25  

طول مدت حیات:


سهراب در سال 1334 در يکي از روستاهاي فيروزکوه به دنيا آمد. دوران تحصيل خود را در منطقه‌ي ورامين به پايان رساند و سپس وارد مرکز تربيت معلم شد و پس از فارغ‌التحصيلي، مشغول خدمت در روستاها و مناطق محروح گشت.
وي پس از شروع جنگ تحميلي به فرمان حضرت امام (ره) لبيک گفت و به جبهه‌هاي نبرد اعزام گرديد و سرانجام در تاريخ 20/10/1359 در جاده‌ي ماهشهر آبادان به درجه‌ي رفيع شهادت نايل گشت و پس از گذشت حدود 10 سال پيکر مطهر و پاکش به وطن بازگشت.