>معلمان شهید>شهید مسعود جعفري

 
 

مسعود جعفري 

تهران/فيروزکوه  

:محل تولد

1331  

:تاريخ تولد

منطقه ي عملياتي خيبر  

محل شهادت :

1363  

تاریخ شهادت :

32  

طول مدت حیات:


جعفري در سال 1331 در فيروزکوه به دنيا آمد، تا سن 5 سالگي در آن‌جا بود و سپس به تهران منتقل شد. وي در آن‌جا تحصيلات خود را به پايان رساند و در سال 1352 به خدمت سربازي رفت و از آن‌جا که به معلمي علاقه داشت، به تدريس در مناطق محروم پرداخت. او از جواني به مسايل ديني اهميت مي‌داد و در پيروزي انقلاب نيز تلاش داشت و پس از شروع جنگ تحميلي به جبهه اعزام شد و سرانجام در عمليات خيبر مفقودالاثر گرديد.

 

وصيتنامه