>معلمان شهید>شهید اسدالله تاجيک خواص

 
 

اسدالله تاجيک خواص 

تهران/ورامين/باغ خواص  

:محل تولد

1343  

:تاريخ تولد

آبادان  

محل شهادت :

1364/12/3  

تاریخ شهادت :

21  

طول مدت حیات:


تاجيک در سال 1343 در روستاي باغ‌خواص ورامين به دنيا آمد. دوران تحصيل خود را با مشکلات فراوان به پايان رساند، سپس وارد مرکز تربيت معلم شد و پس از پايان دوره‌ي تحصيل در تربيت معلم عازم مناطق محروم کردستان شد.
پس از يک‌ سال به جبهه‌هاي جنوب اعزام شد و سرانجام در سال 1364 در عمليات والفجر8 به درجه‌ي رفيع شهادت نايل آمد.

 

وصيتنامه