>معلمان شهید>شهید عباس تاجيک

 
 

عباس تاجيک 

تهران/ورامين  

:محل تولد

1332  

:تاريخ تولد

جزيره ي مجنون  

محل شهادت :

1362/12/10  

تاریخ شهادت :

30  

طول مدت حیات:


تاجيک در سال 1332 در يکي از روستاهاي ورامين به دنيا آمد، دوران تحصيل خود را با موفقيت به پايان رساند و در سال 1357 موفق به اخذ مدرک فوق‌ديپلم شد، سپس در آموزش و پرورش مشغول خدمت گرديد و به امر تعليم و تربيت پرداخت. از همان ابتداي جواني در مبارزات ضد شاهنشاهي فعاليت داشت، تاجيک پس از شروع جنگ تحميلي به جبهه‌هاي حق عليه باطل رفت و سرانجام در تاريخ 10/12/1362 در جزيره‌ي مجنون از خاک به افلاک پر کشيد.

 

وصيتنامه