>معلمان شهید>شهید مرتضي تاجيک

 
 

مرتضي تاجيک 

تهران/ورامين  

:محل تولد

1339/4/3  

:تاريخ تولد

جزيره ي مجنون  

محل شهادت :

1362/12/18  

تاریخ شهادت :

23  

طول مدت حیات:


مرتضي تاجيک در سال 1339 در يک خانواده‌ي مذهبي و متعهد ديده به جهان گشود. او در دوران پيروزي انقلاب فعاليت بسيار داشت و در برپايي تظاهرات سهم به سزايي ايفا نمود. او شب‌ها با جسارت به پخش اعلاميه مي‌پرداخت. وي ضمن تحصيل در تربيت معلم در بسيج محله به کار پرداخت و تحصيلاتش را تا اخذ مدرک فوق ديپلم ادامه داد. پس از مدتي داوطلب اعزام به جبهه شد و سرانجام در عمليات جزيره‌ي مجنون در تاريخ 18/12/1362 به درجه‌ي رفيع شهادت نايل آمد.

 

وصيتنامه