>معلمان شهید>شهید اصغر بوربور

 
 

اصغر بوربور 

تهران/ورامين  

:محل تولد

1340/1/6  

:تاريخ تولد

جزيره ي مجنون  

محل شهادت :

1362/12/18  

تاریخ شهادت :

22  

طول مدت حیات:


بوربور در سال 1340 در خانواده‌اي متدين و مذهبي به دنيا آمد. دوران تحصيل خود را با موفقيت به پايان رساند. در دوران دبيرستان همراه مردم غيور به مبارزه با شاه پرداخت و پس از پيروزي انقلاب با شروع جنگ تحميلي به جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل رفت. اصغر سرانجام در تاريخ 18/12/1362 در جزيره‌ي مجنون (عمليات خيبر) به شهادت رسيد.