>معلمان شهید>شهید غلام رضا ادهم

 
 

غلام رضا ادهم 

سمنان  

:محل تولد

1334  

:تاريخ تولد

جزيره ي مجنون  

محل شهادت :

1362/11/23  

تاریخ شهادت :

28  

طول مدت حیات:


ادهم در بخش سرخه‌ي سمنان در سال 1334 متولد شد، تحصيلات خود را با موفقيت به پايان رساند و سپس در روستاي ورامين مشغول به خدمت شد و در سال 1361 به مناطق جنگي رفت. وي در چندين عمليات شرکت نمود و سرانجام در تاريخ 23/11/62 به شهادت رسيد، پيکرپاکش در تاريخ 3/11/74 به وطن بازگشت.

 

وصيتنامه