>معلمان شهید>شهید حسن احمدي

 
 

حسن احمدي 

تهران/ورامين  

:محل تولد

1339  

:تاريخ تولد

جزيره‌ ي مجنون  

محل شهادت :

1362/12/17  

تاریخ شهادت :

23  

طول مدت حیات:


احمدي در سال 1339 در يکي از روستاهاي شهرستان ورامين به دنيا آمد، پس از پايان دوران طفوليت وارد مدرسه شد و تحصيلات خود را با موفقيت به پايان رساند. از همان ابتداي کودکي و دوران نوجواني در کارهاي مذهبي و انقلابي سعي و تلاش زيادي داشت، با شروع جنگ تحميلي وي نيز همانند ساير مردم ايران به وظيفه‌ي خود عمل کرد و رهسپار جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل شد و سرانجام در تاريخ 17/12/1362 به آرزوي ديرينه خود که همان شهادت بود رسيد.

 

وصيتنامه