>معلمان شهید>شهید محمود پازوكي

 
 

محمود پازوكي 

تهران/پاکدشت  

:محل تولد

1338/5/1  

:تاريخ تولد

فكه  

محل شهادت :

1362/1/23  

تاریخ شهادت :

24  

طول مدت حیات:


شهيد بزرگوار محمود پازوکي در سال 1338 در پاکدشت چشم به جهان گشود. شوخ‌طبعي و تبسم هميشگي از ويژگي‌هاي ايشان بود. مدت‌ها مسئول بسيج منطقه‌ي پاکدشت بود. با شروع جنگ تحميلي حضور فعال و چشمگيري در جبهه‌هاي نبرد داشت که يک‌بار در عمليات بيت‌المقدس مجروح شد و سرانجام در عمليات والفجر1 منطقه‌ي فکه در تاريخ 23/1/1362 به فيض عظيم شهادت نايل آمد.

 

وصيتنامه