>معلمان شهید>شهید باب ‌الله مؤمني

 
 

باب ‌الله مؤمني 

قزوين/الموت  

:محل تولد

1326/10/17  

:تاريخ تولد

سنندج  

محل شهادت :

1366/6/20  

تاریخ شهادت :

40  

طول مدت حیات:


باب‌الله در سال 1326 در يکي از روستاهاي الموت قزوين به دنيا آمد، دوران تحصيل خود را همراه با کار به پايان رساند. او پس از طي دوران خدمت سربازي خود در سال 1350 به استخدام آموزش و پرورش درآمد. در جريان پيروزي انقلاب در راهپيمايي‌‌ها فعالانه شرکت نمود.
مؤمني در راه‌اندازي پايگاه بسيج نقش مؤثري ايفا نمود و مدت 8 سال عضو ثابت پايگاه بسيج محلي بود. او پس از شروع جنگ به جبهه رفت و سرانجام در تاريخ 20/6/1366 به درجه‌ي رفيع شهادت نايل آمد.