>معلمان شهید>شهید حيدر معظمي گودرزي

 
 

حيدر معظمي گودرزي 

لرستان/بروجرد  

:محل تولد

1335  

:تاريخ تولد

پاسگاه زيد  

محل شهادت :

1361/5/7  

تاریخ شهادت :

26  

طول مدت حیات:


حيدر در سال 1335 در يکي از روستاهاي بروجرد پا به عرصه‌ي گيتي نهاد، دوران تحصيلات ابتدايي را در آبادان و راهنمايي و متوسطه را در کرج گذراند. او بعد از اتمام خدمت سربازي در تربيت معلم پذيرفته شد و به استخدام آموزش و پرورش درآمد و يک‌بار به لبنان رفت.
معظمي با شروع جنگ تحميلي به جبهه‌هاي حق عليه باطل شتافت و سرانجام در تاريخ 7/5/1361 در عمليات رمضان در منطقه‌ي عمومي پاسگاه زيد شربت شيرين شهادت را نوشيد.

 

وصيتنامه