>معلمان شهید>شهید نبي ‌الله کمالي‌ دهقان

 
 

نبي ‌الله کمالي‌ دهقان 

تهران/کرج  

:محل تولد

1336/8/27  

:تاريخ تولد

منطقه عملياتي کربلاي5  

محل شهادت :

1365/10/19  

تاریخ شهادت :

29  

طول مدت حیات:


نبي‌الله در تاريخ 27/8/1336 در شهرستان کرج پا بر خاک نهاد. او با تلاش بسيار پدر و مادر پرورش يافت و با آغاز جنگ تحميلي به جبهه‌هاي نبرد شتافت. کمالي سرانجام در عمليات کربلاي5 در تاريخ 19/10/1365 به شهادت رسيد.

 

وصيتنامه