>معلمان شهید>شهید حسين کاميابي

 
 

حسين کاميابي 

تهران  

:محل تولد

1334  

:تاريخ تولد

حاج‌عمران  

محل شهادت :

1362/5/12  

تاریخ شهادت :

28  

طول مدت حیات:


حسين کاميابي در دي‌ماه 1334 در تهران متولد شد دوران تحصيل خود را در تهران و خوزستان به پايان رساند،‌ سپس به خدمت سربازي رفت و در طول خدمت به تعليم و تربيت کودکان روستايي پرداخت.
کاميابي چندي بعد به استخدام آموزش و پرورش درآمد و در زمان شروع جنگ به جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل اعزام شد. او سرانجام در عمليات والفجر2 در تاريخ 12/5/1362 در حاج‌عمران به شهادت رسيد.

 

وصيتنامه