>معلمان شهید>شهید علي عدالت ‌منش

 
 

علي عدالت ‌منش 

تهران  

:محل تولد

1325  

:تاريخ تولد

مريوان  

محل شهادت :

1361/5/15  

تاریخ شهادت :

36  

طول مدت حیات:


علي در سال 1325 در يک خانواده‌ي مذهبي در تهران به دنيا آمد، از همان ابتداي کودکي در کنار مادرش به فراگيري قرآن پرداخت و پس از اتمام تحصيلات جهت فراگيري علوم ديني و قرآني به قم رفت. او مدتي بعد کتاب تجويد قرآن را تأليف نمود و در جريان قيام پانزده خرداد دستگير شد.
عدالت‌منش بعد از پيروزي انقلاب همواره در صحنه‌هاي مختلف انقلاب حضور چشمگير داشت و با آغاز جنگ تحميلي بارها و بارها به جبهه اعزام شد و سرانجام در تاريخ 15/5/1361 در منطقه‌ي مريوان به فيض شهادت نايل گشت.

 

وصيتنامه