>معلمان شهید>شهید جهانبخش عبدلي

 
 

جهانبخش عبدلي 

همدان /نهاوند  

:محل تولد

1341  

:تاريخ تولد

شلمچه  

محل شهادت :

1366/1/21  

تاریخ شهادت :

25  

طول مدت حیات:


جهانبخش عبدلي در سال 1341 در نهاوند به دنيا آمد، و تنها فرزند خانواده بود دوران تحصيل خود را در نهاوند و شهرري به پايان رساند و به استخدام آموزش و پرورش درآمد و همواره خانواده‌ي خود را به حفظ حجاب و تقوا دعوت مي‌نمود.
در زمان جنگ بيشتر در جبهه حضور داشت و سرانجام در عمليات کربلاي5 در تاريخ 21/1/1366 در منطقه‌ي شلمچه به فيض شهادت نايل گشت.

 

وصيتنامه