>معلمان شهید>شهید کريم سيرايي

 
 

کريم سيرايي 

تهران/کرج  

:محل تولد

1326  

:تاريخ تولد

اردوگاه کوثر اهواز بمباران هوايي  

محل شهادت :

1364/12/28  

تاریخ شهادت :

28  

طول مدت حیات:


کريم سيرايي در يک خانواده‌ي روحاني و مذهبي در سال 1326 به دنيا آمد، از همان ابتداي کودکي فرايض دين مبين اسلام را آموخت و در دوره‌ي نوجواني همراه مردم مبارز قدم در راه مبارزه با شاه گذاشت و با برپايي نماز جماعت و نماز وحدت بين روستاها، آن‌ها را به انجام امور ديني آشنا ساخت.
وي چندين بار به علت حضور در تظاهرات‌ از کار برکنار شد و سرانجام در سال 1359 به استخدام آموزش و پرورش درآمد و پس از شروع جنگ تحميلي به جبهه رفت و در يک حمله‌ي هوايي در اردوگاه کوثر بر اثر بمباران دشمن به جمع شاهدان پيوست.

 

وصيتنامه