>معلمان شهید>شهید سيدبخش ‌الله سيدميرزايي

 
 

سيدبخش ‌الله سيدميرزايي 

تهران/طالقان  

:محل تولد

1334  

:تاريخ تولد

سرپل‌ذهاب  

محل شهادت :

1359/9/30  

تاریخ شهادت :

25  

طول مدت حیات:


سيدبخش‌الله در سال 1334 در يکي از روستاهاي طالقان در يک خانواده‌ي مذهبي و مؤمن به دنيا آمد. دوران تحصيل خود را با کار و زحمات بسيار به پايان رساند و سپس براي انجام خدمت سربازي آماده شد. او پس از پايان دوران سربازي به استخدام آموزش و پرورش درآمد.
زماني ‌که امام خميني (ره) به مبارزه عليه شاه برخاست، سيد نيز به ياران امام (ره) پيوست و تمام تلاش خود را مصروف پيروزي انقلاب نمود. او پس از شروع جنگ تحميلي با پيام امام به جبهه رفت و سرانجام در تاريخ 30/9/1359 در منطقه‌ي سرپل‌ذهاب به ديدار معشوق خود شتافت.

 

وصيتنامه