>معلمان شهید>شهید احمد سلطاني

 
 

احمد سلطاني 

تهران/کرج  

:محل تولد

1342/1/18  

:تاريخ تولد

مهران  

محل شهادت :

1365/4/21  

تاریخ شهادت :

23  

طول مدت حیات:


احمد در سال 1342 در شهرستان کرج قدم به عرصه‌ي گيتي نهاد، و در زمان جنگ تحميلي همراه سربازان غيور سپاه خميني (ره) عازم جبهه‌هاي حق عليه باطل شد. سلطاني سرانجام در تاريخ 21/4/1365 از منطقه‌ي مهران به آسمان پر کشيد.

 

وصيتنامه